Ankara Harita Destek Komutanlığı'nın elektronik panolarının ve elektronik cihazlarının yılrırıma ve aşırı gerilime karşı korunması