Set italciementi grubunun beton santralerinin elektrik panolarının ve haberleşme hatlarının yıldırım ve aşırı gerilime karşı korunması